« بــه نــام خــدا »

شرکت صدف سفید بوشهر «صدف کانتین »

خط مشی کیفیت :

شرکت صدف سفید که در راستای تولید واحدهای پیش ساخته و کانکس از سال 1380 فعالیت خود را در استان بوشهر آغاز نموده است ؛ خط مشی کیفیت خود را بر اساس اصول ذیل بنا نموده و خود را ملزم به رعایت آن ها می داند :

1-     اعتقاد به اصل مشتری مداری از طریق ارائه محصولات متنوع ، با کیفیت بالا ، قیمت قابل قبول و برخوردار از شبکه خدمات پس از فروش .

 2-        ارتقاء سطح دانش کارکنان و ترویج کار گروهی و افزایش خلاقیت و نوع آوری از طریق آموزش مستمر با تأکید بر آموزش های تجربی و درون سازمانی .

3-     تحویل به موقع محصولات با کیفیت و قیمت مناسب ، طبق برنامه توافق شده با مشتری و توجه خاص به الزامات اعلام شده مشتری با اعمال پوششی بیمه ای پاسارگاد کلیه محصولات .

4-     بکار گیری منابع مورد نیاز نظام مدیریت کیفیت به منظور حصول اطمینان از کارآیی ، اثربخشی و تناسب نیازمندی های مشتریان ، خطی مشی و اهداف کیفیت در جهت بهبود مستمر .

5-     معرفی شرکت به جامعه به عنوان یک سازمان خوشنام ، سودمند ، توانمند و متعهد به اخلاق حرفه ای .

6-     جهت تحقق آرمان و اصول فوق این شرکت ، سیستم مدیریت کیفیت خود را با اعتقاد به اصل مشتری مداری و بر اساس استاندارد ISO9001-2008   طراحی و مستمر نموده و خود را متعهد به برآورده  ساختن الزامات این استاندارد و بهبود مستمر آن می داند . این خط مشی همواره بنای تعریف اهداف می باشد و در جلسات بازنگری مدیریت مورد توجه قرار گرفته  و عملکرد شرکت در قبال آن بررسی خواهد شد . در صورت نیاز به تغییر سیاست ها و اهداف در این جلسات خط مشی جدید سازمان تدوین و ابلاغ می گردد .

 

داریوش جهانگیری

مدیر عامل