اسامی بعضی از سازمان ها  و شرکت هایی که تا کنون افتخار همکاری با آن ها را داشته ایم :
1 - فازهای 13 و 14 پارس جنوبی
2- فازهای 3 و 4 و 5 پارس جنوبی
3- منطقه ویژه اقتصادی عسلویه
4- شرکت مپنا
5- نیروگاه اتمی بوشهر
6- اداره کار و امور اجتماعی
7- نیروگاه اتمی بوشهر
8- سازمان تامین اجتماعی
9- سازمان منابع طبیعی
10- سازمان اوقاف
11- استانداری
12-شهرداری بوشهر
13- نیروی دریایی بوشهر
14- نیروی دریایی خارگ
15- شرکت نفت فلات قاره
16- شرکت گاز منطقه 10
17- میراث فرهنگی یاسوج
18- مخابرات بوشهر
19- مخابرات یاسوج
20- دانشگاه خلیج فارس
21- دانشگاه علوم پزشکی
22- آموزش و پرورش اهرم
23- شرکت عمران عالی شهر
24- کشتی سازی صدرا
25- کارخانجات شهید محلاتی
26- نیرو دریایی سپاه